مشتریان شرکت پژواک رایان

خرید یک دستگاه اسکنر تست آلتراسونیک HIC

خرید سیستم تست اتوماتیک التراسونیک Full Body لوله های بدون درز

خرید یک دستگاه تست اتوماتیک التراسونیک آنلاین درز جوش لوله های اسپیرال

شرکت لوله سازی صفا ساوه

– دستگاه ترولی 4 کاناله تست آلتراسونیک پلیت

مرکز پژوهش متالورژی رازی

خرید یک دستگاه اسکنر آلتراسونیک سه محوره تست HIC

گواهینامه

کارخانجات فولاد ماشین نکا

خرید یک سیستم آنلاین چهار کاناله تست آلتراسونیک درز جوش مقاطع چهار گوش ERW

گواهینامه

کارخانجات لوله سازی لوله گستر اسفراین

خرید یک سیستم آفلاین 24 کاناله تست آلتراسونیک Full Bodd لوله های بدون درز (Seamless)

گواهینامه

کارخانجات فولاد اکسین اهواز

خرید یک دستگاه اسکنر آلتراسونیک سه محوره تست HIC

کارخانجات لوله سازی ماهشهر

خرید یک دستگاه اسکنر آلتراسونیک سه محوره تست HIC

کارخانجات لوله سازی ایران اسپیرال اصفهان

خرید دو عدد سیستم آنلاین هشت کانال تست آلتراسونیک درز جوش لوله های اسپیرال

گواهینامه

کارخانجات فولاد آلیاژی یزد

خرید یک سیستم 32 کاناله تست آلتراسونیک آنلاین بیلت های نوردی فولادی

کارخانجات مخزن سازی CNG آسیاناما

خرید یک سیستم آفلاین 15 کاناله تست و ضخامت سنجی آلتراسونیک سیلندرهای CNG

گواهینامه

کارخانجات لوله سازی پاسارگاد اصفهان

خرید یک سیستم آنلاین 4 کاناله تست آلتراسونیک درز جوش لوله های اسپیرال

گواهینامه

کارخانجات لوله سازی قائم قم

خرید یک سیستم آنلاین 8 کاناله تست آلتراسونیک درز جوش لوله های اسپیرال

شرکت مهندسی فکورسنج صدرا

خرید یک دستگاه آلتراسونیک دسکتاپ در سال 1398

گواهینامه

خرید یک دستگاه التراسونیک دسکتاپ می باشد

گواهینامه 

شرکت آلومینویم سازی آلوم تک

شرکت کارخانجات پارس پلیمر 

error: امکان کپی وجود ندارد