ساخت و راه اندازی سیستم تست آلتراسونیک اتوماتیک آنلاین لوله های اسپیرال

پروژه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم تست آلتراسونیک اتوماتیک آنلاین لوله های اسپیرال

شرکت پژواک رایان تا کنون موفق به انجام چهار پروژه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم تست آلتراسونیک اتوماتیک آنلاین لوله های اسپیرال در کارخانجات مختلف شده است.

این پروژها به شرح ذیل می باشد:

– دو سیستم هشت کاناله مجزا بر روی دو خط تولید لوله های اسپیرال کارخانجات لوله سازی ایران اسپیرال اصفهان

– یک سیستم هشت کاناله بر روی خط تولید لوله های اسپیرال کارخانجات لوله سازی قائم قم

– یک سیستم چهار کاناله بر روی خط تولید لوله های اسپیرال کارخانجات لوله سازی پاسارگاد اصفهان

اولین پروژه اجرا شده این سیستم در سال 1395 در کارخانجات لوله سازی ایران اسپیرال اصفهان با موفقیت نصب و راه اندازی گردیده است و تا کنون تحت خدمات کامل شرکت پژواک رایان در حال کارکرد شبانه روزی بوده و رضایت کامل مسئوولین این کارخانه را جلب نموده است.