دستگاه تست التراسونیک تعیین خواص مکانیکی

دستگاه تست التراسونیک تعیین خواص مکانیکی

سرعت صوت در مواد، ارتباط مستقیم با مدول الاستیسته آن ماده دارد.

لذا با انتشار صوت داخل یک قطعه، و محاسبه دقیق سرعت صوت در آن قطعه، و از طرفی داشتن مقدار دقیق چگالی آن ماده می توان ارتباطات مناسب و کاربردی بین خواص مکانیکی مواد ( به عنوان مثال درصد کرویت گرافیت در چدن ها، نقطه تسلیم و استحکام تسلیم) بدست آورد.
برای این منظور می بایست در ابتدا سرعت صوت دقیق در قطعات را بدست آورد، سپس با مطابقت دادن با جداول موجود در نهایت خواص مکانیکی موردنظر را استخراج نمود.
برای این منظور از یک مخزن ویژه کوپلنت با فیکسچرهای متناسب با شکل هندسی و سایز قطعه استفاده می گردد. دو پروب به صورت فرستنده/گیرنده در فاصله مشخصی از هم داخل کفشک قابل تنظیم قرار گرفته که قطعه موردنظر بین این دو پروب قرار می گیرد.

 

لینک دانلود کاتالوگ توضیحات تکمیلی محصول تست التراسونیک خواص مکانیکی

توضیحات

مشخصات کلی دستگاه:

 سیستم Flaw Hunter UMP 9605  شرکت پژواک رایان، یک سیستم دو کاناله می باشد که شامل دو پروب  غوطه وری  5MHz بوده که در یک استراکچر ویژه و داخل محفظه آب، کاملا رو به روی هم قرار گرفته اند. بدلیل حساسیت بسیار بالای مورد نیاز، تست به تکنیک غوطه وری از Full Immersion انجام پذیرفته است.

 

لینک دانلود کاتالوگ توضیحات تکمیلی محصول تست التراسونیک خواص مکانیکی